De onsterfelijkheid van het bewustzijn


Filosofische voordracht over een van de basisdilemma's van de materialistische filosofie: het mogelijke bestaan van niet-materiële zaken. 


William James; [vert. uit het Engels: Alfred Scheepers; eindred. en annot.: Daniël Mok]

Met postludia:

Een korte verhandeling, casu quo een lang citaat van Rein Gerritsen over de invloed van Gustav Fechner op het denken van William James.
&
Daniël Mok duidt de fascinatie van William James voor het verhalende essay van Robert L. Stevenson The Lantern Bearers aan de hand van de briefwisseling met zijn broer Henry James en vat de essentie aldus samen:
'Ook een miezerig walmend lantaarntje is een licht'.


'Bewustzijn, dus ook de vorming van ideeën, is gekoppeld aan de werking van de hersenen. Dat impliceert dat met het einde van hersenwerking ook de zaak waarvan het bewustzijn zich bewust is geworden, ophoudt te bestaan. 
Of is de functie van de hersenen met betrekking tot het bewustzijn bescheidener, vergelijkbaar met de functie van het prisma met betrekking tot het licht? Licht bestaat gewoon, maar is voor zijn breking afhankelijk van een prisma. De functie daarvan is niet die van een bestaansvoorwaarde voor het licht, maar van bemiddeling bij de breking ervan.
De diepte van het verlangen naar 
onsterfelijkheid is een aanwijzing dat de idee van een onsterfelijke ziel op vergelijkbare wijze wordt bemiddeld door bewustzijn en dus hersenwerking, maar dat zij voor haar bestaan zelf daarvan niet afhankelijk is. 
Een toegankelijke voordracht van een psycholoog en filosoof (1842-1910) over de kern van de materialistische filosofie, het wel of niet (kunnen) bestaan van niet-materiële zaken.' 

(Biblion|NBC)

Dit boek is uitgegeven in 1898 door Houghton, Mifflin & Company, The Riverside Press, Cambridge.
©2013 Nederlandse vertaling: Uitgeverij Abraxas, Amsterdam

ISBN: 9079133019, 9789079133017, 90-79133-01-9, 978-9-079133-01-7

 

 Onze uitgaven zijn integraal op voorraad bij o.a. 
Boekhandel Kirchner en het
Plein van Siena, beide in Amsterdam.


Zoeken in de volledige tekst van onze boeken